В близост

В близост

В близост до Цигов Чарк за обичащите природната среда препоръчваме да видят, язовир Батак, язовир Беглика, язовир Широка поляна. В близост са и пещерите Снежанка и Лепеница, Фотинските водопади, крепост Цепина и чудните мостове. На харесващите културата предлагаме да видят природонаучен музей Плиоценски парк и историческия град Батак. На любителите на планината предлагаме да изкачат най-високите върхове на Родопите - връх Баташки снежник и връх Сютка.

Язовир Батак

Препоръчваме да се разходите до брега на язовир Батак, който е само на 500м.

Чудните мостове

Препоръчваме да посетите природна забележителност "Чудните Мостове", които са на 38.5 км

Музей Плиоценски парк

На харесващите културата предлагаме да видят природонаучен музей Плиоценски парк, който е на 11.9 км.

Крепост Цепина

Средновековната крепост Цепина се намира на 15.8 км.

Рай за риболовците

Баташката планина е едно от най-богатите на водни площи кътчета в България. Язовирите и реките предоставят отлични условия за риболовен спорт. Тук са установени риби, принадлежащи към 43 рода и 12 семейства. В баташките водоеми се срещат и така наречените балкански ендимиди, които се срещат само на Балканския полуостров: маришка мряна, маришка маруна, вардарски скобар, струмски гудеш, балкански щипок. Това определя и тяхното особено екологично и природозащитно значение от европейски и световен мащаб. Четирите ДДС в общината предлагат риболовен туризъм.

Ловен туризъм

Горите в Баташката община се стопанисват от 4 ДДС и 1 лесничейство.Те се грижат не само за опазването на горския фонд, но и за полезния дивеч, който в е обект на ловния туризъм. Лесничействата разполагат със свои горски разсадници, битови и административни сгради и подходяща техника за осъществяване на дърводобивната и лесовъдна дейност. Всички стопанства имат и прекрасни ловни домове, в които са създадени условия за посрещане и битуване на чуждестранните гости, дошли да ловуват по тези места.

Туристически маршрути

В центъра на град Батак е комплексът, включващ историческата църква “Св.Неделя”, построена през 1813г., сега превърната в музей-костница. Историческият музей и етнографска експозиция, също така и съградената през 1912г. църква “Св.Богородица”, един от най-големите и красиви храмове на източното православие в България. Девет действащи параклиса има в околностите на Батак. Възстановени са някои от старите баташки къщи, например Балиновата къща. Обявени за исторически и културни паметници, също заслужават интерес.
Туристически маршрути могат да се проведат до местностите “Дженевра”, “Беглика”, “Петрово бърдо” и връх “Баташки снежник”.

Пещера Снежанка

В близост до нас се намира пещера Снежанка